AVÍS LEGAL
 
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, vídeos i qualsevol altre material, són propietat de l'Observatori Meteorològic de Sant Julià de Vilatorta, o dels seus autors, si estan referenciats.
 
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i de les diferents pàgines pertanyents al lloc, són propietat de l'Observatori Meteorològic de Sant Julià de Vilatorta.
 
Només està autoritzat l'ús personal i no comercial de la informació o contingut del lloc web, i fent-ne referència, sempre, al seu origen.
 
No està permesa la modificació, destrucció i inutilització del lloc web ni dels seus continguts.
 
El titular es reserva el dret a suspendre momentàniament i sense prèvia notificació el lloc web, per motius d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels seus continguts.
 
El lloc web pot estar suspès o inutilitzat temporalment per causes alienes a la voluntat del titular. En cap cas, el titular es responsabilitza dels fets.
 
Tots els drets estan reservats, i susceptibles a ser modificats, desenvolupats o actualitzats en qualsevol moment.