Barcelona-Gracia (Barcelonés)

Nom Barcelona-Gracia (Barcelonés)
Model Importació tipus Meteoclimatic
Localització Barri de Gracia - Barcelonés (Barcelona)
Espai natural Barcelona
Coordenades 41º24'38"N-2º09'48"E
Altitud 105
Observador Marc Gasso
Adreça Barri de Gracia
Propietari Llagostera
Pàgina web
Alta 20/02/2023 17:18
Temperatura
Humitat
Pressió At
Vent
Precipitació